Disclamer

Alle vermelde merken en logo's op onze website zijn handelsmerken of geregistreede handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.
Vogelfreak Vogeldemonstraties streeft ernaar om u correcte en actuele informatie te verschaffen.
Het kan echter voorkomen dat de informatie onvolledig of onjuist is.
Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.
Vogelfreak Vogeldemonstraties aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit de onvolledige en/of gepubliceerde informatie.

Alle informatie is onder voorbehoud van prijswijzegingen, typfouten, vergissingen en marktontwikkelingen.

Het is niet toegestaan om informatie afkomstig van onze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook.