Algemene voorwaarden

Algemeen :
Werken met roofvogels/uilen is het hele jaar mogelijk. Zomer en winter, we zijn niet aan de seizoenen gebonden.
Wij werken met levende, wilde dieren en dat maakt de vogeldemonstratie zo spannend. Zowel voor de deelnemer als voor ons. Onze vrij vliegende vogels zijn goed getraind, maar externe factoren zoals de aanwezigheid van honden kunnen vluchten in negatieve zin beïnvloeden.

De veiligheid en het welzijn van de vogels en de mensen staan bij ons voorop. Onderstaande punten helpen u en ons om er een geslaagde activiteit van te maken :

1. We kunnen de roofvogels/uilen niet laten vliegen vlakbij een drukke verkeersweg, spoorlijn of militair schietterrein (ongeveer 300 m).
2. Indien mogelijk geen honden op het terrein waar wordt gevlogen. Is dit niet mogelijk, dan dienen honden te worden aangelijnd en buiten het zicht van de vogels te worden gehouden. Sommige roofvogels/uilen hebben een natuurlijke angst voor honden, waardoor ze zouden kunnen wegvliegen.
3. Tijdens de demonstratie mogen er geen vliegers, ballonnen, helikopters en parachutisten etc. het luchtruim kiezen.
4. Geen activiteiten die voor de roofvogels/uilen stress zouden kunnen veroorzaken op of nabij het ''vliegterrein'' zoals muziekbands, kermisattracties, afschieten van kanonnen, vuurdemonstraties van de brandweer etc..
5. Als er gevlogen wordt moet er voldoende ruimte zijn. Hoewel onze vogels in de lucht vliegen hebben wij graag de ruimte zodat alle toeschouwers alles goed kunnen zien.
6. Pleinen in het centrum van steden zijn soms niet geschikt voor demonstraties door de ligging (veel glas van de hoge gebouwen waartegen de roofvogels/uilen zich kunnen doodvliegen).
7. Er dient voldoende ruimte te zijn om onze bus bij het ''vliegterrein'' te parkeren. Is de loopafstand te ver vallen er gaten in de voortgang van de demonstratie. Tijdens de demonstratie bevinden zich nog een aantal vogels/ benodigdheden in de bus.
8. Voor onze geluidsinstallatie beschikken we graag over een 220 V aansluiting.

Toezicht op deze punten ligt bij de organisatie, aantoonbare overmacht situaties uitgezonderd.

Uw locatie in Nederland :
Het is onze trainers niet toegestaan demonstraties te vliegen in het veld.

Hiermee wordt bedoeld, militair gebied, jachtvelden en de aangrenzende velden hiervan. 
Alle grasvelden en parken binnen de bebouwde kom worden niet bestempeld als veld. Op deze plekken is het dus geen probleem om onze vogels te laten vliegen. Twijfelt u of uw veld geschikt is, neem dan contact met ons op. 

Annuleringsregeling :
Een demonstratie kan niet doorgaan als het weer dit niet toelaat. De beslissing hierover ligt bij de valkenier. indien het tijdsschema dit toelaat kan worden besloten bij weersverbetering de demonstratie te hervatten op een later tijdstip.

Enkele voorbeelden van situaties waardoor een demonstratie niet kan doorgaan zijn extreme neerslag, extreme stormwind of extreme mist. Ook extreem hoge temperaturen kunnen voor onze vogels bezwaarlijk zijn. Deze punten met betrekking tot de weersituatie worden beschouwd als overmachtsituaties. Indien de organisatie geenvoorstel voor een alternatief programma accepteert word 50% van het overeengekomen tarief in rekening gebracht.

Bij annulering door de opdrachtgever binnen een bepaalde termijn voorafgaand aan de datum van de uitvoering, aantoonbare overmacht situaties uitgezonderd, worden onderstaande tarieven in rekening gebracht.

- binnen 14 tot 7 dagen voor aanvang van de uitvoerdatum wordt er 50% in rekening gebracht.
- binnen 7 tot 2 dagen voor aanvang van de uitvoerdatum wordt er 75% in rekening gebracht.
- een dag van te voren of op de dag zelf van de uitvoering van de uitvoerdatum wordt er 100% in rekening gebracht.

Bovengenoemde annuleringsregeling geld ook voor inschrijving en deelname aan onze uilen en roofvogelworkshops. Wanneer u zich niet afmeld voor de workshop wordt dit gezien als afmelding op de dag zelf en zal 100% van het bedrag in rekening worden gebracht.

Bij annulering door Vogelfreak Vogeldemonstraties vanwege zieke roofvogels, trainers of door de overheid opgelegde verbodsbepalingen (vogelgriep e.d. ) gelden bovenstaande annuleringsbepalingen niet. Uiteraard worden er dan ook geen kosten in rekening gebracht en zal er overlegd worden voor een passende oplossing.
Betalingen die van te voren zijn overgemaakt via de bank zullen geretourneerd worden.

Tevens behoud Vogelfreak Vogeldemonstraties het recht om een opdracht bij aankomst op locatie te annuleren wanneer er meerdere punten die onder algemeen worden vermeld niet in orde zijn.

Eigen risico:
Vogelfreak Vogeldemonstraties is verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid maar het bijwonen van een demonstratie/workshop is op eigen risico van de bezoekers en opdrachtgevers. 

Overige :
Vermelde tarieven en prijzen zijn inclusief 21% BTW.